วารสารพิพิธภัณฑ์
 
เวลาเปิดทำการ
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เวลา 9.00 - 17.00 น.
(หยุดทำการวันจันทร์)
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
๗๒ หมู่ ๑๒ หมู่บ้านบ้านยาง
ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๒๐
โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๐๕๑ – ๐๒๑
แฟกซ์ ๐๕๓ – ๐๕๑ – ๐๑๙

First Royal Factory at Fang
The Museum

72 Moo 12, Banyang, Mae Ngon,
Fang, Chiang Mai 50320
Tel. +66 (53) 051 021
Fax. +66 (53) 051 019